آموزشگاه هنری پنجه طلا (panjeh)

آموزش هنرهای تجسمی شامل
نقاشی، خوشنویسی،
مجسمه سازی، شیشه گری، سفالگری،
عکاسی، ماکت سازی و ...

آدرس: تهران- نیاوران
شماره تماس: 09824579532