این نرم افزار متعلق به موسسه فرهنگی هنری فردایین فصل شکوفایی فرهیختگان می باشد.


شاپیونا یک بازار اینترنتی است که صاحبان مشاغل و کسب و کارها با ثبت نام و اجاره ی فروشگاه، به عرضه ی محصولات و خدمات خود می پردازند.